E-materiāli

E-materiāli

Semināra “Tūrisms un viesmīlība” prezentāciju materiāli.
Adrese Mežotnes pils, Mežotnes pagasts
Darba laiks 2015.gada 15.oktobris


 Apmēcību semināra laikā Zemgales reģiona tūrsima nozares pārstāvji guva informāciju par galvenajām tendencēm, kuras būtu jāņem vērā strādājot ar korporatīvajiem vai VIP klientiem, galvenos viesmīlības noteicošos faktorus tūrisma produkta un galamērķa veidošani un guva atziņas par socialo tīklu ietekmi uz viesmīlību, kā arī apguva dažās praktiskas iemaņas.  Ar semināra prezentācijas materiāliem varta iepazīties šajā saitē: userfiles/Seminara_prezentacijas_Viesmiliba_15102015.zip