Par Asociāciju statūti iestāšanās asociācijā

Iestāšanās asociācijāŠī ir demo lapa! Visa aktuālā informācija, kas saistīta ar tūrisma iespējām Bauskas novadā atrodama www.visit.bauska.lv , bet par Zemgali www.travelzemgale.lv


Lai kļūtu par Asociācijas biedru ir jāiepazīstās ar Asociācijas statūtiem, jāaizpilda iesnieguma anketa, tā jāatsūta uz Asociāciju pa e-pastu: info@travelzemgale , tālr../faksu 6 3923797 vai pastu pa adresi Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads. Tuvākajā valdes sēdē Jūs tiksiet uzņemts par biedru. Jums tiks izrakstīts rēķins (iestāšanās maksa un biedru nauda par vienu gadu).   Iestāšanās anketa atrodas šeit 

Biedru nauda
Dalība Asociācijā gadā izmaksā EUR 35.57, iestājoties ir jāsamaksā arī vienreizējā iestāšanās maksa EUR 14.23. (Ja Jūsu iestādei/uzņēmumam ir ar tūrismu saistīta filiāle, struktūrvienība, tad biedru nauda jāmaksā + EUR 35.57) . Rēķins par biedru naudu tiek izsūtīts pēc valdes lēmuma pa pastu.

Biedru viedokļi - kāpēc iestājās Asociācijā:

SIA A.A.Mežmalas valdes loceklis Oskars Petrovs:  "Mēs iesaistījāmies, jo bijām mazi un daudz, ko nezinājām, tagad esam jau lielāki, bet joprojām vēlamies daudz ko uzzināt! Prieks, ka ZTA vienmēr par mums atceras"


VA Rundāles pils muzeja apmeklētāju apkalpošanas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Biļēviča: „Šajā saspringtajā laikā ir ļoti būtiski būt saliedētiem un atbalstīt vienam otru, īpaši tūrismā, tāpēc Zemgales tūrisma asociāciju saskatu kā vietu, kas apvieno un rada šo kopības sajūtu, kur var saņemt aktuālo informāciju un dalīties pieredzē”.

Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs : " Muzejs biedrībā iestājās, lai veicinātu muzeja atpazīstamību, piesaistītu apmeklētājus, piedāvātu savu tūrisma produktu pēc iespējas plašākam interesentu lokam. Kopā ar domu biedriem risināt aktuālos jautājumus."

AS ”Agrofirma Tērvete” iestājās ZTA par biedru ar nolūku-

Rīgas Motormuzejs : "Uzskatām ,ka viens nav cīnītājs, tādēļ arī tūrisma frontē ir jāmeklē sabiedrotie. Par cik Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāle ir salīdzinoši jauns tūrisma objekts, tad ar asociācijas palīdzību varam veiksmīgāk sevi popularizēt, iesaistīties dažādos kopīgos projektos, atrast domubiedrus dažādu sadarbības projektu realizācijai. "

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi" iestājās asociācijā , - lai iegūtu plašāku informāciju,
un domubiedrus, kā arī , lai veidotu plašāku atpazīstamību.